Vleermuizentoren

Sculpturaal verblijf voor vleermuizen

Woonruimte ontwerpen voor vleermuizen? Wereldwijd is hier een kleine groep van architecten mee bezig. Vanaf het begin dat denkkamer de opdracht kreeg om met een concept te komen voor een vleermuizen toren begrepen we direct de noodzaak van diepgaand onderzoek en een zorgvuldige aanpak.

We moesten de mysterieuze wereld van vleermuizen ontdekken. Welke soorten zijn er, hoe ziet hun leefgebied eruit, wat zijn de dagelijkse bezigheden, hoe planten ze zich voort, hoe zien de vluchtpatronen er uit en waar liggen de foerageer gebieden? Om hun eigenschappen te kunnen analyseren en vergelijken hebben we een kaartenbak gemaakt voor de diverse vleermuis soorten.

De opgave is geïnterpreteerd als een meervoudige opgave waarbij het concept op diverse locaties ingezet kan worden. Specifieke kenmerken voor hun leefgebied werden verder onderzocht om een generiek beeld te verkrijgen van hun leefomgeving. Deze parameters beïnvloeden zowel de in- als externe esthetische kwaliteiten van de toren welke gevormd worden door onder andere materialisatie, oriëntatie, dimensionering, textuur en detaillering. De gehele structuur is daarmee ontworpen als de ideale leefomgeving voor vleermuizen.

De ruimten in de toren zijn ontworpen als een amalgama van microklimaten welke gebaseerd zijn op veel voorkomende verblijfsgebieden zoals spouwmuren in gebouwen, holtes in bomen en grotten. Om deze micro-klimaten te creëren zijn er systemen bedacht welke zorgvuldig door de toren gedistribueerd zijn waarbij fysische eigenschappen als temperatuur, luchtvochtigheid, luchtverplaatsing en lichtsterkte een rol spelen.

Het gesloten karakter maakt de toren schijnbaar functieloos en roept daarmee verwondering en nieuwsgierigheid op. Bij een nadere beschouwing worden de kleine openingen in het metselwerk zichtbaar. Deze openingen bieden de vleermuizen toegang tot de toren. De vorm refereert op een sculpturale en poëtische manier aan de nachtelijke roofdieren welke de toren bewonen.

Periode

  • 2011-heden

Projectteam

  • Dennis van de Rijdt
  • Peter Verschuren
  • Sarah Beth Riley

Adviseurs