Upcycling Gemert

Duurzame warmte uit champost

De familie Van de Boomen heeft een procedé ontwikkeld waarmee afgewerkte champost uit de champignonteelt opgewaardeerd wordt tot een waardevolle bodemverbeteraar. Dit doen ze door de afgewerkte champost biologisch te drogen in zogenaamde tunnels. Door het toevoegen van een kleine hoeveelheid ingedikte mest ontstaat een gewilde bodemverbeteraar rijk aan stikstof, fosfaat en kalium. De champost is niet alleen opgewaardeerd tot een gewild bodemverbeteraar maar ook lichter in soortelijk gewicht. Daardoor zijn er minder vrachtbewegingen nodig om het product af te zetten. Bij het biologisch drogingsproces komt op natuurlijke wijze een zeer grote hoeveelheid warmte vrij. Deze warmte wordt ingezet om de naastgelegen bestaande champignonkwekerij van warmte te voorzien waardoor er geen aardgas gestookte ketels meer nodig zijn. Het overschot aan warmte wordt gedistribueerd naar nabijgelegen gewassentelers.

De vormgeving van de installatie komt voort uit de ambitie om het functioneren van de installatie leesbaar te maken. De installatie bestaat uit drie drogingstunnels welke zichtbaar zijn gemaakt door de tunnels ten opzichte van elkaar te verschuiven. Door het verschuiven van de tunnels ten opzichte van elkaar wordt ook de maat en schaal van het gebouw verkleind. Dit wordt verder versterkt door de hoogte boven maaiveld te reduceren en het gebouw in de grond te verzinken.

Om de ruimteclaim van het gebouw zo beperkt mogelijk te houden hebben we ervoor gekozen om de procestechniek en het biofilter bovenop de tunnels te stapelen. Evenals de tunnels zijn deze drie elementen als dichte volumes vormgegeven in prefab beton. De gestapelde volumes schuiven over de translucente service ruimten aan de voorzijde van de tunnels heen. In deze translucente service ruimte bevinden zich de voorraadtanks, plenums, ammoniakwasser en warmtewisselaars.

Het proces dat zich afspeelt in de tunnels is zichtbaar gemaakt door de translucente service ruimten door middel van led-verlichting op te laten gloeien naar mate het biologisch drogingsproces vordert. Zo kan door passanten worden afgelezen in welke staat het proces zich verkeerd en hoe het vordert. Daarnaast wordt er door de translucente gevel voorzien in een matrix paneel dat de gereduceerde hoeveelheid koolstofdioxide in getalvorm weergeeft.

Periode

  • 2013-2015

Projectteam

  • Dennis van de Rijdt
  • Peter Verschuren
  • Zuzanna Kurzawa
  • Agnieszka Konopka
  • Violeta Ferrero Cabezas

Adviseurs

Realisatie

Fotograaf

Publicaties