Molen Annemie

Zichtbaar maken best bewaarde werk Van Himbergen

Molen Annemie is een rijksmonument gelegen aan Boschdijk ter hoogte van kerkdorp Acht in Eindhoven. De beltmolen is gebouwd in 1891 door molenbouwer Antonie van Himbergen. Annemie is in gebruik geweest als korenmolen en sinds 1957 ingericht voor bewoning. Waarschijnlijk heeft herbestemming ervoor gezorgd dat de molen bewaard is gebleven. Bouwhistorisch onderzoek wijst uit dat molen Annemie de best bewaarde van de door Antonie van Himbergen gebouwde molens is.

Vandaag de dag is de molen ingesloten door schuttingen en begroeiingen en daardoor gehinderd in haar bewegingsvrijheid. Tevens is bestaand bijgebouw dermate van schaal dat de belt wordt onderbroken en daardoor niet intact is. Hoe kunnen we meer zichtbaar maken zowel binnen als buiten van dit best bewaarde werk van Antonie van Himbergen?

Het programma van de nieuwe herbestemming bestaat uit een molenwoning, kantoor en studio. Het nieuwe kantoor komt op maaiveld en in de molenbelt. Het kantoor wordt zichtbaar in de belt middels een nieuwe toevoeging. De toevoeging van het kantoor wordt heel abstract en verfijn gematerialiseerd en gedetailleerd. Hierbij wordt de oorspronkelijke invaart voorzien van geluidwerend kaderloos glas en de bewaard gebleven deuren worden teruggeplaatst. De invaart wordt in het kantoor ingericht als vergaderruimte. Op deze manier blijft het oorspronkelijke ruimtelijke karakter van de invaart zichtbaar.

De bestaande studio wordt gesloopt en op deze plaats kom een nieuwe compacte studio. Het verkleinen van de studio zorgt ervoor dat de molenbiotoop wordt verbeterd. Tevens kunnen we de molenbelt herstellen door de studio terug te houden van de molenbelt. De studio laten we in materiaal aansluiten op de belendende bebouwing. Qua kleur en detail wordt er aangesloten op de toevoeging van het kantoor.

De beide nieuwe massa’s krijgen in het dakvlak een daklicht met zicht naar de molen. Het omliggende groen wordt waar mogelijk zorgvuldig heringericht om de molen wat vrijer te positioneren.

Periode

  • 2018-heden

Projectteam

  • Dennis van de Rijdt
  • Leonique Winnen
  • Peter Verschuren

Adviseurs