Het centrum van Gemert

Zoektocht naar ruimtelijke ambities voor Gemert centrum

‘Het centrum van Gemert’ is een initiatief van de gemeente Gemert-Bakel om richting te kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen en intiatieven. Een onderzoek naar hoe de stedenbouwkundige kwaliteiten van het centrum van Gemert zich optimaal kunnen manifesteren. En welke inrichting en vormgeving van de openbare ruimte daar aan bij kunnen dragen. De basis van dit plan wordt gevormd door de Centrumvisie 2011-2021 en het Beeldkwaliteitsplan 2012.

Buiten de algehele visie voor het centrumgebied van Gemert, gaat er in dit plan specifiek aandacht uit naar de (herinrichting) van de volgende drie deelgebieden: Ontwikkeling Elisabehtplaats en Komweg, Herinrichting Vroonhof en de Ontwikkeling rotonde en bebouwing Haageijk.

Het Centrumplan in opgebouwd uit drie delen. Startend met een analyse van de huidige situatie, een zoektocht naar onvolkomenheden en kansen. Daarna volgt in het tweede deel de aanbevelingen als reactie op de analyse: een overzicht van mogelijke architectonische en stedenbouwkundige ingrepen die de kwaliteit van het centrumgebied kunnen opwaarderen. Deze aanbevelingen zijn verbeeld in het laatste en derde deel van deze studie.

Periode

  • 2017-2018

Opdrachtgever

  • Gemeente Gemert-Bakel

Projectteam

  • Peter Verschuren
  • Dennis van de Rijdt
  • Leonique winnen
  • Celine Hendriks
  • Yuliya Navatskaya