Gecommitteerde Arnold de Bruin

Dennis van de Rijdt is door Arnold de Bruin gevraagd als gecommitteerde voor zijn afstuderen aan de ArtEZ Academie voor Bouwkunst. Onderstaand een samenvatting van zijn afstudeerproject ‘Het collectieve geheugen van Europa’

De Europese Unie is een intergouvermentale samenwerking die de aangesloten lidstaten economisch verbindt met fysiek netwerken. Mijn afstudeeropgave is om een fysiek netwerk te creëren voor het Europese internetgebruik. Het netwerk verspreidt zich over Europees grondgebied, zodat onze privégegevens onder de bescherming van Europese regelgeving vallen. Europa is een divers continent met vele nationaliteit en culturen. Tijdens mijn onderzoek heb ik de fysieke grenzen van cultuurverschillen onderzocht waar wij, in onze lange geschiedenis van oorlogen, om gestreden hebben. Het is hier, op die locaties waar de culturele verschillen samenkomen, dat ik verbindende datacenters ontwerp. Het netwerk bestaat uit openbare datacenters die vrij toegankelijk zijn. Binnenin het datacenter zullen alle facetten van bedrijvigheden zichtbaar zijn. In het datacenter komt de bezoeker in aanraking met beide perspectieven op de cultuurgrens, en leert de twee zijden beter begrijpen. Er zullen uiteindelijk 376 datacenters nodig zijn voor ons internetgebruik. Lokale architecten en experts zullen op basis van het generieke model, zelf de lokale datacenters ontwikkelen. Zo wordt er optimaal gezocht naar draagvlak uit de lokale omgeving. Het generieke model is kwetsbaar ontworpen. Het netwerk, met back-ups van alle gegevens op andere locaties, is sterk en duurzaam. Dit project toont de kwetsbaarheid- en krachtverhouding van Europa, waar we onszelf op basis van gelijkwaardigheid hebben opengesteld naar andere culturen en een samenwerking zijn aangegaan die onze levensstandaard aanzienlijk heeft verbeterd.