Ministerie van Maak!

Dorps inbreiden, niet uitbreiden

Meijel is een dorp ontstaan op een hoger gelegen gebied aan een geologische breuklijn, als een eiland in een moeras. Lang was het de enige plek waar mensen het natte peelgebied tussen Brabant en Limburg konden doorsteken. De Meijelnaren leefden geïsoleerd en zelfvoorzienend.

In de loop der tijd is steeds meer grondoppervlak rond Meijel in cultuur gebracht voor agrarisch gebruik. Hoogveengronden werden afgestoken voor turfwinning en natte gronden werden door afwateringskanalen geschikt gemaakt voor landbouw.

In nog geen 100 jaar tijd is de unieke sponswerking van de Peel verloren gegaan, waardoor we vandaag de dag te maken hebben met een dalend grondwaterpeil, verschraalde biodiversiteit, droogte en natuurbranden.

Eeuwenlang hebben de Meijelnaren hun leefwijze aangepast aan hun leefomgeving. Het maakte de dorpsgemeenschap hecht en weerbaar, een kracht die nog altijd voelbaar is. Door de grenzen van het dorp en het natuurlijke landschap opnieuw te waarderen geven we Meijel de toekomst.

We gaan inbreiden, niet uitbreiden. Verbinden het dorp en het landschap met hoger gelegen wegen in het buitengebied. Geven ruimte aan de natuurlijke dynamiek van het landschap. En verweven natuur met landbouw en recreatie.

Dit is het eiland Meijel.

Periode

  • 2022

Projectteam

In opdracht van