‘Aan de Groene Brug’

Postzegelpark in winkelstraat van het dorp

Niet de plantenbak waar je op de buitenrand kunt zitten van elkaar wegkijkend, maar ronde vormen rondom de bestaande bomen waarbij je ‘samen’ om de boom kunt zitten.

In de centrumvisie Gemert 2022-2032 is tot doel gesteld om in het centrum van Gemert verblijfsplekken te maken voor inwoners en bezoekers. In aanloop naar de centrumvisie zijn er door ons in een ruimtelijke verkenning van de dorpsstraat een zevental bestaande en nieuwe verblijfsruimten benoemd. ‘Aan de Groene Brug’ is zo’n nieuwe verblijfsruimte.

Periode

  • 2020-2024

Projectteam

Realisatie