Klooster Nazareth en haar Tuin

Wonen in een kloosterensemble

De Kloostertuin is een bijzondere plek in Gemert. Het is een plek met een geschiedenis die verankerd ligt in een bredere context van maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen in het Gemertse van de afgelopen 160 jaar. De fysieke aanwezigheid van het religieuze kloosterensemble maakt deze rijke historie tastbaar in Gemert.

In de visie en voorstudie van de gemeente zijn er 69 woningen nodig in het gebied rondom klooster Nazareth om de restauratie en herbestemming van het klooster te realiseren. Het is duidelijk dat dit een grote invloed heeft op de kloostertuin. Bouwen binnen de muren van de kloostertuin verandert de gedaante van de tuin van een in de luwte gelegen buitenkamer naar een centraal gelegen buurtschap.
Hoe zorg je er voor dat de beleving van het klooster en de kloostertuin niet verloren gaat en zijn link met de geschiedenis en met de plek, de genius loci, niet verliest? Hoe zorg je ervoor dat het geen privé domein wordt maar ook een publiek domein blijft?

Er is door ons gezocht naar een manier om de voelbare maat van de kloostertuin te behouden. Een tuin die zijn relatie met het klooster en de betekenis van de plek niet verliest. Een tuin die openbaar toegankelijk is en waar je heerlijk kunt dwalen. Maar ook een plek waar ruimte is voor nieuwe bewoners.

Periode

  • 2011

Projectteam

  • Dennis van de Rijdt
  • Peter Verschuren

Adviseurs