MENU
T: 0492 - 78 01 12 || E: info@denkkamer.com

Bedrijfspand VSA Oirschot

Terug naar overzicht


Project: Bedrijfspand VSA, Oirschot
Periode: 2013-2014
Programma: 3.600 m² bestaande uit kantoor en opslaghal
Projectteam: Dennis van de Rijdt, Peter Verschuren
Adviseurs: n/a
Aannemers: Unibouw
Fotograaf: Jeroen Kuppens
Het bedrijfspand voor VSA is de eerste ontwikkeling op bedrijventerrein De Scheper II in Oirschot. Als stedenbouwkundige randvoorwaarden is gesteld dat de contour van de bebouwing zoveel mogelijk een eenvoudige, heldere en rechthoekige vorm moet beschrijven. Bij het ontwerp van het bedrijfspand hebben we deze rechthoekige basisvorm als uitgangspunt genomen. De combinatie van laadkuil met kantoorruimte erboven is een efficiente vorm ruimtegebruik. Tevens is deze ingreep in de basisvorm zodanig plastisch vormgegeven dat de heldere basisvorm zichtbaar blijft maar tegelijkertijd een sprekende representatieve hoeksituatie ontstaat.

Comments are closed.